Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.5950/30.12.2019

PROCESUL VERBAL AICI

PROCES VERBAL
privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.5950/30.12.2019


     Intrucat actul administrativ fiscal(Somatie si titlu executoriu-persoane fizice si juridice) nu a putut fi comunicat prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ş1 completările ulterioare,subsemnata MIHALACHE ELENA­SILVIA,avand functia de inspector,am procedat in conformitate cu dispozitiile art.47 alin( 4 ),( 5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
     In acest sens s-a afisat la data de 30.12.2019 concomitent la sediul Primariei Comunei Sahateni si pe pagina de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul nr. 5949 din data de 30.12.2019.
                                                                                 Conducătorul organului fiscal,
                                                                                        VISOIU VALERIU