Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSUL TĂRII PUBLICULUI privind documentatia de urbanism si amenajarea teritoriului PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z.)

RAPORTUL AICI

Raportul informării şi consultării publicului se întocmeşte în conformitate cu prevederile:

• Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701 /30.12.2010 privind aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare
• H.C.L.Sahateni nr.26/16.05.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, şi fundamentează decizia autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă şi asigurării interesului general, după cum urmează:
   - Solicitant I lnitfotor: DOMENIILE SĂHĂTENI S.R.L.
   Adresă: municipiul Bucureşti, strada Miron Costin nr.43, sector 1, telefon 0726 111952, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Scopul: ,,CONSTRUIRE 2 HALE : HALA 1 - ANEXE CONEXE, HALA 2 -DEPOZIT ŞI EXTINDERE REŢELE INSTALAŢII, CANALIZARE, REALIZARE STAŢIE DE EPURARE ŞI IMPREJMUIRE TEREN"


    Elemente de identificare amplasament: teren cu număr cadastral 24577, înscris în cartea funciară nr.24577, delimitat la nord-vest de terenuri agricole, libere de construcţii,
proprietate privată, la sud-vest de teren domeniul public al comunei Săhăteni -drum local DE2, la sud-est de terenuri agricole, libere de construcţii -proprietate privată, terenuri domeniul public al comunei Săhăteni -drum local DE6, DE9, număr cadastral 20678, număr cadastral 21676 şi la nord-est de teren domeniul public al comunei Săhăteni -drum local DE1, cu suprafata masurată -27298 mp, rezultat prin alipirea a trei terenuri, conform Actului de alipire nr.568/30.04.2021, emis de Biroul Individual Notarial „Nicoară Elena", amplasat ca TRUP individual, în intravilanul şi extravilanul satului Săhăteni, comuna Săhăteni, judeţul Buzău, Tarlaua 1, Parcela 1,3,8, 1 O, după cum urmează:

- teren cu categoria de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 8.373,00 mp
amplasat în intravilanul satului Săhăteni, comuna Săhăteni, judeţul Buzău, Tarlaua 1, Parcela 3.
Pe terenul curţi construcţii, amplasat în intravilan, există următoarele construcţii, cu suprafaţa construită totală=2.648 mp şi suprafaţa desfăşurată totală =3.272 mp :
- C1 -spaţii administrative P, cu suprafaţa construită desfăşurată=174 mp;
- C2 -spaţii producţie S+P+M, cu su praf aţa construită=208 mp, su praf aţa desfăşurată=624 mp;
- C3 -spaţii administrative P+1 E, cu suprafaţa construită=211 mp, suprafaţa desfăşurată=422 mp;
- C4 -centrală termică P, cu suprafaţa construită desfăşurată=47 mp;

- C5 -platformă vinificare P, cu suprafaţa construită desfăşurată=449 mp;
- C6 -depozit vin îmbuteliat P, cu suprafaţa construită desfăşurată=725 mp;
- C7 -depozit vin vrac P, cu suprafaţa construită desfăşurată=694 mp;
- C8 -garaj P, cu suprafaţa construită desfăşurată=114 mp;
- C9 -cabină cântar P, cu suprafaţa construită desfăşurată=23 mp;
- teren cu categoria de folosinţă vie, în suprafaţă de 11. 937,00 mp amplasat în extravilanul satului Săhăteni, comuna Săhăteni, judeţul Buzău, Tarlaua 1, Parcela 8.
- teren cu categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 6. 988,00 mp amplasat în extravilanul satului Săhăteni, comuna Săhăteni, judeţul Buzău, Tarlaua 1, Parcela 1 O.