Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES VERBAL privind incheierea dezbaterilor publice - PUZ 70.003 mp

DOCUMENTUL AICI

PROCES VERBAL privind incheierea dezbaterilor publice aferente procesului de informare si consultare a publicului in privinta elaborarii Planului Urbanistic Zonal pentru :
,, CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - PANOURI ŞI STATIE TRANSFORMARE, ACCES ŞI ÎMPREJMUIRE, COMUNA SĂHĂTENI, JUDEŢUL BUZĂU, PE SUPRAFAŢA DE 70.003 mp" IN EXTRAVILANUL SATULUI SAHATENI, COMUNA SAHATENI, JUDETUL BUZAU - lncheiat astazi 10 octombrie 2022