Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

HOTARARI CONSILIUL LOCAL SAHATENI 2021

 - HOTARARE nr. 1 - privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Sahateni pentru o perioada de 3 luni

 - HOTARARE nr. 2 - Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021

 - HOTARARE nr. 3 -

 - HOTARARE nr. 4 - privind stabilirea cuantumului bonificatiei pentru plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul Comunei Sahateni

 - HOTARARE nr. 5 - Privind aprobarea modificarii Contractului de concesiune nr. 58/08.01.2016

 - HOTARARE nr. 6 - Privind aprobarea cuantumului burselor sto!are ce se var acorda elevilor din unitatile de invatamant din comuna Sahateni, jlltl. Buzau pentru anul scalar 2020-2021

 - HOTARARE nr. 7 - privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor apartinand Comunei Sahateni, la finele anului 2020

 - HOTARARE nr. 8 - cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni sau de /ucrari de interes local pentru repartizarea ore/or de munca pe anul 2021 si stabilirea unor "a/te situatii deosebite" pentru acordarea de ajutoare de urgenta, conform prevederilor Legii 416/2001

 - HOTARARE nr. 9 - privind aprobarea modificarii contractuh11i de 'inchiu-nen-e nr. 811/26.02.2010

 - HOTARARE nr. 10 - privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului local al comunei Sahateni, bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si a situatiilor financiare, inclusiv anexele la acestea la 31.12.2020

 - HOTARARE nr. 11 - privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala comuna Sahateni, judetul Buzau

 - HOTARARE nr. 12 - privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului minibuldoexcavator aflat in patrimoniu comunei Sahateni, judetul Buzau + REGULAMENT DE INCHIRIERE

 - HOTARARE nr. 13 - privind aprobarea lmpozitului auto pentrn autovehicule hibrid

 - HOTARARE nr. 14 - privind modificarea programului de transport rutier de persoane si stabilirea statiilor pe raza comunei Sahateni

 - HOTARARE nr. 15 - privind atestarea apartenentei unui imobil la domeniul privat al comunei SAHATENI

 - HOTARARE nr. 16 - privind neasumarea responsabilitatii organizari si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor si a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii 2021-2022 si 2022-2023

 - HOTARARE nr. 17 - privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Eco Buzau 2009" la care comuna Sahateni este membru asociat

 - HOTARARE nr. 18 - cu privire la aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA IN SAT SAHATENI, COMUNA SAHATENI, JUDETUL BUZAU"

 - HOTARARE nr. 19 - privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021

 - HOTARARE nr. 20 - privind aprobarea taxei de inchiriere a autoutilitarei aflata in patrimoniu comunei Sahateni, judetul Buzau

 - HOTARARE nr. 21 - privind prelungirea termenului de depunere a cererilor in vederea instituirii unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ­teritoriala comuna Sahateni, judetul Buzau