Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES-VERBAL pentru comunicare prin publicitate BOITAN NICOLAE GHIOCEL 26 iunie 2019

PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prio publicitate Nr. 7029/26.06.2019
Intrucat actul administrativ fiscal(Somatie si titlu executoriu-persoane fizice si juridice) nu a putut fi comunicat prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurla fiscala, cu modificlirile si completlirile ulterioare,subsemnata MIHALACHE ELENA SILVIA,avand functia de inspector, am procedat in conformitate cu dispozitiile art.47 alin(4),(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificlirile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
In acest sens s-a afisat la data de 26.06.2019 concomitent la sediul Primariei Comunei Sahatenj si pe pagina de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul or. 7028 din data de 26.06.2019    ANUNTUL AICI

Anunt individual pentru comunicare prin publicitate BOITAN NICOLAE GHIOCEL 26 iunie 2019

In temeiul prevederilor art. 4 7 alin. (5) lit. b) si ale alin. ( 6) si (7) din Legea nr.207/2015  privind  Codul de procedura  fiscala,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare, comunicam   ca  a  fost  emis/emisa   somatia  nr.6965/ 1.06.2019,dosar  executare nr.20/11.06.2019  cu  titlul  executoriu   nr.6965/11.06.2019    e  numele  Boitan  Nicolae• Ghiocel cu domiciliul fiscal in sat Vintileanca,com.Sahatenii" jud.Buzau. .... ANUNTUL AICI