Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Baremul de rezolvare a subiectelor pentru examenul susținut pentru funcția de inspector,grad profesional superior în cadrul UAT COMUNA SAHATENI,compartimentul Impozite și Taxe/Financiar Contabil

Barem rezolvare subiecte
pentru examenul organizat de Primăria Comunei Săhăteni pentru promovarea în
funcţia publică de execuţie inspector,grad profesional superior

 

Varianta nr.1
1.Încetarea de drept a mandatului primarului. 20 puncte
Codul administrativ din 03.07.2019

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019. În vigoare de la 05 iulie 2019
ART. 160 Încetarea de drept a mandatului primarului
Mandatul primarului încetează, de drept, în următoarele cazuri:
    a) demisie;
    b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, a unei stări de incompatibilitate;
   c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ- teritorială;
   d) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;
   e) punerea sub interdicţie judecătorească;
   f) pierderea drepturilor electorale;
   g) imposibilitatea exercitării funcţiei din cauza unei boli grave, certificate, sau a altor motive temeinice dovedite, care nu permit desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni, pe parcursul unui an calendaristic;
   h) pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales;
   i) condamnarea prin hotărâre rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;
   j) deces.

Citește mai departe...