Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Înştiinţarea persoanelor fizice şi juridice care deţin terenuri, cu privire la măsurile care trebuiesc luate şi consecinţele la care se expun în situaţia nerespectării prevederilor legale pentru arderea miriştilor, turbăriilor, litierei pădurii, stufului,

foc vegetatie 1440x1080

DOCUMENTUL AICI

        În vederea stopării fenomenului de arderi ilegale de vegetaţie şi mirişti, fenomen care nu doar poluează aerul, dar afectează atât sănătatea umană, cât şi solul, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a decis majorarea amenzilor contravenţionale pentru arderea miriştilor, turbăriilor, litierei pădurii, stufului, tu:f'arişurilor sau vegetaţiei ierboase.

Daunele solului în urma incendierii: În urma incendierilor, humusul (amestec de substanţe organice amorfe aflat în sol, care îi condiţionează fertilitatea şi care este rezultat din transformarea materialului vegetal sub acţiunea microorganismelor) este mult diminuat şi având în vedere că 1 gram de humus asigură absorbţia a 50 de grame de apă, astfel apa nu va mai fi stocată în sol în mod corespunzător putându-se ajunge în timp la deşertificare.

Precizăm că aceste incendieri afectează sechestrarea carbonului în sol, astfel creşte riscul de eroziune şi în atmosferă de degajă CO2, conducând la amplificarea gazelor cu efect de seră.

Citește mai departe...

REZULTAT PROBA SCRISA - CONCURS OCUPARE FUNCTIE CONTRACTUALA GUARD

DOCUMENTUL AICI

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie de guard ( norma½) din cadrul Primăriei Comunei Săhăteni organizat în data de 01.07.2022

   Având în vedere prevederile art. 30, alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarE Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau tempor vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesiona imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,comisia 1 concurs comunică următoarul rezultat al probei scrise

tabel p scrisa guard sahateni

   Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a. unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice„ care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Balan Asineta.