Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.5950/30.12.2019

PROCESUL VERBAL AICI

PROCES VERBAL
privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.5950/30.12.2019


     Intrucat actul administrativ fiscal(Somatie si titlu executoriu-persoane fizice si juridice) nu a putut fi comunicat prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ş1 completările ulterioare,subsemnata MIHALACHE ELENA­SILVIA,avand functia de inspector,am procedat in conformitate cu dispozitiile art.47 alin( 4 ),( 5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
     In acest sens s-a afisat la data de 30.12.2019 concomitent la sediul Primariei Comunei Sahateni si pe pagina de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul nr. 5949 din data de 30.12.2019.
                                                                                 Conducătorul organului fiscal,
                                                                                        VISOIU VALERIU

ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate 5949/30.12.2019

ANUNTUL AICI

ANUNT INDIVIDUAL
pentru comunicarea prin publicitate


În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207 /20 l 5 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă somatia nr.5670/12.12.2019,dosar executare nr.137/12.12.2019 cu titlul executoriu nr. 5670/12.12.2019 pe numele VACULISTEANU AURA MIHAELA cu domiciliul fiscal in .........
Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal local emitent.
Prezentul act administrativ-fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de Ll data afişării anunţului, respectiv 30.12.2019.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl/o puteţi contacta pe doamna ]\.1ihalache Elena Silvia, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0238/594 137, e-mail: primariasahatenibz@ yahoo.com.

                                                          Conducătorul organului fiscal

                                                                 VISOIU VALERIU