Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Proces-verbal evaluare oferte Nr. 3856 din 17.05.2024

DOCUMENTUL AICI

Încheiat astăzi, data de mai sus, ora 12:00 în cadrul ședinței privind finalizarea procedurii de evaluare a ofertelor de participare la atribuirea Contractului de achiziție publică de lucrări pentru lucrarea „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Săhăteni, județul Buzău”.

Comisia de evaluare a ofertelor numită prin Dispoziția Primarului Comunei Săhăteni nr. 159/07.05.2024 este compusă din:

'r- Tamaș Giorgian Laurențiu - Președinte;

  - Filip Mariana- membru;

  - Pahonțu Marian - membru

  - Bănică Catalina Zizi - membru supleant

  - Matache Nicoleta - membru supleant

Se reține faptul că în perioada 13 mai -15 mai 2024 Comisia pentru evaluarea ofertelor depuse în vederea atribuirii Contractului de achiziție publică de lucrări pentru lucrarea „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Săhăteni, județul Buzău”s-a întrunit și a analizat oferta depusă de SC ENERGO EST TOP SRL (singura oferta depusă).

Citește mai departe...

Proces-verbal evaluare oferte - Nr. 3726 din 15.05.2024

DOCUMENTUL AICI

Încheiat astăzi, data de mai sus, ora 12:00 în cadrul ședinței privind evaluarea ofertelor de participare la atribuirea Contractului de achiziție publică de lucrări pentru lucrarea „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Săhăteni, județul Buzău

Comisia de licitație numită prin Dispoziția Primarului Comunei Săhăteni nr. 159/07.05.2024 este compusă din:

  • Tamaș Giorgian Laurențiu - Președinte;
  • Filip Mariana- membru;
  • Pahonțu Marian - membru
  • Bănică Catalina Zizi - membru supleant
  • Matache Nicoleta - membru supleant

Procedura de selectare a ofertelor se realizează în conformitate cu instrucțiunile detaliate în Documentația de atribuire, respectiv caiet de sarcini, strategia de contractare și, în conformitate cu informațiile din Proiectul Tehnic.

Comisia menționată anterior s-a întâlnit în perioada 13 mai -15 mai 2024 pentru evaluarea ofertelor depuse în vederea atribuirii Contractului de achiziție publică de lucrări pentru lucrarea „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Săhăteni, județul Buzău”.

Citește mai departe...