Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

CONVOCARE - 11 MAI 2023

Vă informăm că în zilele de 11.05.2023 între orele 12:00 si 14:00, persoanele deţinătoare cu orice titlu ale imobilelor expropriate în baza H.G. nr. 786/2022, identificate conform anexei la prezenta, sunt convocate să se prezinte la sediul Primariei Comunei Sahateni, judetul Buzau.
În sjtuatia fn care nu vă puteti prezenta la datele si orele stabUite1 vă rugăm să ne contactati la adresa S.C. PRIMUL MERIDIAN S.R.L., stradaVintila Voda1 nr.501 parter, Slatina.la numarul de telefon 0742029122, 0774010985 1 fax: 0349881209 sau pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în vederea depunerii documentelor necesare întocmirii dosarului cadastral (acte de proprietate, acte de identitate, cereri către O.C.P .1./A.N.C.P .I. etc).

Anexa la prezenta convocare:
- Extras din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 786/2022.

COVOCATORUL AICI

NOTIFICARE ACCES ÎN TEREN

DOCUMENTUL AICI

     În temeiul dispoziţiilor Art. 16 din Legea nr. 255/201 O privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, vă notificăm faptul că aveti obligatia, în calitate de detinător cu orice titlu al imobilului afectat de amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national "Autostrada Ploieşti-Buzău". de a permite expropriatorului Statul Român prin COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - S.A. [C.N.A.I.R. S.A.J. precum si oricăror împuterniciti / mandatari ai C.N.A.I.R. S.A.1 accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor, a documentaţiilor cadastrale, a rapoartelor de evaluare, a studiilor geotehnice, a studiilor de teren arheologice, a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului sau pentru orice alte activităţi necesare prevăzute de lege.
   Totodată, vă facem cunoscut şi faptul că potrivit Art. 17 din Legea nr. 255/2010, autorităţile administraţiei publice locale şi forţele de ordine publică sunt obligate să îşi dea concursul pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor menţionate anterior. 

EXPROPRIATOR
Statul Român prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
reprezentată prin
S.C. Primul Meridian S.R.L.