Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCESVERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.5219/19.11.2019

PROCESUL-VERBAL AICI

PROCESVERBAL
privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.5219/19.11.2019


       Intrucat actul administrativ fiscal(Somatie si titlu executoriu-persoane fizice si juridice) nu a putut fi comunicat prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,subsemnata MIHALACHE ELENA­SILVIA,avand functia de inspector,am procedat în conformitate cu dispozitiile art.47 alin(4),(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
       In acest sens s-a afisat la data de 19.11.2019 concomitent la sediul Primariei Comunei Sahateni si pe pagina de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul nr. 5218 din data de 19.11.2019.

ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate nr.5218/19.11.2019

ANUNTUL AICI

ANUNT INDIVIDUAL
pentru comunicarea prin publicitate


      În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă somatia nr.5030/06.11.2019,dosar executare nr.111/06.11.2019 cu titlul executoriu nr.5030/06.11.2019-_oe numele Ciripoiu Marius Cristian cu domiciliul fiscal in corn. m.
      Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal local emitent.
      Prezentul act administrativ-fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 19.11.2019.
     Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl/o puteţi contacta pe doamna Mihalache Elena Silvia, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0238/594 137, e-mail: primariasahatenibz@ yahoo.com.