Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenului de promovare în grad profesional superior celui deţinut, pentru funcţia de referent din cadrul compartimentului Registru Agricol respectiv inspector din cadrul compartimentului SVSU

DOCUMENTUL AICI

Având în vedere prevederile art.126 alin.2, respectiv art.50 alin 1 din Hotărâre nr.611 din 04.06.2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei nr. 331 din 16.11.2022 a Primarului Comunei Săhăteni, a procedat la selecţia dosarelor de concurs depuse.

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere este următorul:

SPDE294322121212360 1

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă miercuri, 14.12.2022, la sediul Primariei Comunei Săhăteni; Examenul va incepe la ora 10.00.

Afişat astăzi, 12.12.2022, ora 14,00, la sediul şi pe site-ul Primariei Comunei Săhăteni.

ANUNT IMPORTANT - lntreruperi planificate

Va informan ca   in   intervalul  05.12.2022-09.12.2022  vor  avea  loc intreruperi planificate in alimentarea cu energie electrica astfel:

Partial consumatori casnici si agenti economici din localitatea ISTRITA DE JOS

- in perioada 05.12.2022-09.12.2022

in cazul aparitiei unor avarii sau incidente, DEER Sucursala Buzau poate sa nu mai intrerupa zonele mentionate mai sus.

lnformatiile actualizate despre intreruperile planificate in alimentarea cu energie electrica sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie. ro, rubrica Suport intreruperi energie electrica.

Relatii suplimentare la telefon: 0238 929 sau telverde 0800 500 205

DOCUMENTUL AICI