Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNȚ IMPORTANT GARDA DE MEDIU - 27.09.2022

În conformitate cu art.10 al Anexei la HG nr.714/2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, înscrierea/înregistrarea, controlulm exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, autoritățiile publice locale au obligația înființării și întreținerii unui registru de evidență a sistemelor individuale adecvate dintr-o unitate administrativ teritorială.

Vă anexăm modelul de Registru(cu exemple) care conține toate obligațiile de rapoarte ce decurg din prevederile H.G. nr.714/2022 menționată.

DOCUMENTUL AICI

EXEMPLU REGISTRU

ANUNT PUBLIC 06.09.2022 - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

DOCUMENTUL AICI

UAT COMUNA SAHATENI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Extindere retea de alimentare cu apa potabila in localitatile Gageni si lstrita de Jos , corn. Sabateni, jud. Buzau si infiintare sistem de canalizare ape uzate menajere in comuna Sahateni, jud. Buzau ", propus a fi amplasat în corn. Săhăteni, satele: Săhăteni, Istrita de Jos si Gageni, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzau, nr. 3, şi la sediul UAT COMUNA SAHATENI din com. Sahateni, sat. Sahateni, jud. Buzău în zilele de luni-vineri, între orele 8-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău din Buzău, Str. Sfăntul Sava de la Buzau, nr. 3.