Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de revizuire a acordului de mediu

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul de investiJie "Autostrada Ploieşti - Buzău".
A vând în vedere HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, HG nr. 476/2020, HG nr. 553/2020 şi HG nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVJD-19, până la ieşirea din starea de alertă, informaţiile privind Memoriul de prezentare pentru proiectul mai sus menţionat pot fi consultate doar online pe pagina de internet www.anpm.ro la secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Documentaţii procedura EIA şi EA.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la următoarea adresă de e-mail: office @ anpm.ro.

In atentia persoanelor interesate

Subscrisa UATC Săhăteni, cu sediul în sat Săhăteni, Str. Principală, nr. 143, com. Săhăteni, jud. Buzău, având codul de identificare fiscală 4055726 , reprezentată prin primar, Alexandru Marius, prin prezenta, va prezentam următoarele aspecte:

Cu ocazia punerii in posesie a persoanelor care au participat la procedura închirierii terenurilor din proprietatea privată a Comunei Săhăteni s-a constatat că în următoarele tarlale par a fi înființate culturi agricole, motiv pentru care rugăm persoanele care au înființat aceste culturi agricole să se prezinte la sediul Primăriei Comunei Săhăteni până la data de 28.02.2022, inclusiv, în timpul programului de lucru ( luni- vineri, 08:00- 16:00) și să comunice în scris (cu indicarea numelui/denumirii, reprezentat legal, după caz, adresa, data si semnătură) aceste aspecte.

Citește mai departe...