Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE - 21.05.2021

Procesul verbal si anuntul aici

     Subscrisa, CIi Necula Oana Cristina, in calitate de lichidator judiciar al SC SICO AGRlSIP S.R.L. "în insolventa, in insolvency, en procedure collective", cu sediul in sat Sahateni, corn. Sahateni, jud. Buzau, avand cod unic de inregistrare 22126280 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Jl0/885/2007, debitoare in dosarului nr. 2253/114/2016 aflat pe rolul Tribunalului Buzău - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, organizează licitaţie publică cu strigare.
     Licitaţia va avea loc în data de 28.05.2021, ora 15:00, la sediul profesional al lichidatorului judiciar.
     Dacă bunul nu va fi vândut la prima licitaţie se vor organiza licitaţii în datele de 04.06.2021, 11.06.2021, 18.06.2021, 25.06.2021, cu acelaşi preţ de pornire, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră ca prima licitaţie.

Citește mai departe...

ANUNT PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

ANUNTUL AICI

        UAT Comuna Săhăteni, judeţul Buzău organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici de execuţie de consilier juridic, după cum urmează:

Nr. crt. Denumire post Structura Nr. posturi
1 Consilier juridic, grad profesional principal UATComuna Săhăteni-Compartimentul Achiziţii publice/Juridic 1
2 Consilier juridic , grad profesional superior UATComuna Săhăteni-Compartiment Evidenţa Persoanei 1

 

Condiţii de desfăşurare a concursului
Dosarele de concurs se depun de către candidaţi la UAT Comuna Săhăteni- Compartiment Finanicar­Contabil, secretar comisie Adam Eleonora, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la sediul şi pe site-ul UAT Comuna Săhăteni.

Citește mai departe...